miércoles, 18 de febrero de 2009

JClic

Què és el JClic?
El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...
Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.
L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.
El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.
A les pàgines d'activitats de la zonaClic s'ofereixen dues maneres d'accedir als projectes JClic:
- Visualitzar les activitats en un applet : Els projectes que es veuen d'aquesta manera no queden emmagatzemats al disc dur: el JClic els descarrega, els fa servir i finalment els esborra.
- Instal·lar les activitats a l'ordinador : Els projectes es descarreguen i es guarden a ! ‘biblioteca de projectes’

Característiques :
. Format per 4 aplicacions :
· JClic applet
· JClic Player
· JClic author
· JClic reports
· Major compatibilitat i noves possibilitats.
· Arquitectura oberta : permet ampliar o adaptar les seves funcionalitats en diversos aspectes. Es poden crear nous mòduls Java que ampliïn el funcionament del programa.
· Les dades del JClic s'emmagatzemen en format XML. Això permet la seva integració en bancs de recursos d'estructura complexa, així com la reutilització dels projectes JClic en altres aplicacions.
· Internacionalització: tots els textos i missatges del JClic es troben en fitxers externs, per tal de simplificar la seva traducció a altres idiomes.

Informació extreta de: www.xtec.cat

martes, 10 de febrero de 2009

WebQuest

Una WebQuest consiste en una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, prevé el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica. Cada vez son más utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto que permiten el abordaje de habilidades de manejo de información.

Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla.

Una WebQuest tiene la siguiente estructura:

  • Introducción
  • Tarea
  • Proceso
  • Recursos
  • Evaluación
  • Conclusión
  • Autores

Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio web que puede ser construido con un editor HTML, un servicio de blog o incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una página web.


Información extraída de: http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest

Para crear una WebQuest puedes dirigirte a:
http://www.phpwebquest.org/catala/index.php