miércoles, 18 de febrero de 2009

JClic

Què és el JClic?
El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...
Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.
L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.
El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.
A les pàgines d'activitats de la zonaClic s'ofereixen dues maneres d'accedir als projectes JClic:
- Visualitzar les activitats en un applet : Els projectes que es veuen d'aquesta manera no queden emmagatzemats al disc dur: el JClic els descarrega, els fa servir i finalment els esborra.
- Instal·lar les activitats a l'ordinador : Els projectes es descarreguen i es guarden a ! ‘biblioteca de projectes’

Característiques :
. Format per 4 aplicacions :
· JClic applet
· JClic Player
· JClic author
· JClic reports
· Major compatibilitat i noves possibilitats.
· Arquitectura oberta : permet ampliar o adaptar les seves funcionalitats en diversos aspectes. Es poden crear nous mòduls Java que ampliïn el funcionament del programa.
· Les dades del JClic s'emmagatzemen en format XML. Això permet la seva integració en bancs de recursos d'estructura complexa, així com la reutilització dels projectes JClic en altres aplicacions.
· Internacionalització: tots els textos i missatges del JClic es troben en fitxers externs, per tal de simplificar la seva traducció a altres idiomes.

Informació extreta de: www.xtec.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario